ORGANITZACIÓ

Omitir vínculos de navegación

 Universitat Politècnica de Catalunya. UPC

La UPC es una institució pública d'educació superior e investigació, especialitzada als àmbits de la arquitectura, les ciencies y la engenieria. Els seus centres son referents, a nivell nacional e internacional, a la formació de profesionals e investigadors i a la recerca als àmbits vinculats a les arees de coneixement de la Universitat.

Lideren molts projectes internacionales d'innovació i recerca,  i formen part de les principals xarxes educatives y de recerca internacionals.

3.696 empreses i entitats tenen convenis de colaboració amb la UPC.

Experiencia en projectes col·boratius d’R+D

La activitat de recerca, tant básica com aplicada, que es duu a terme als centres i laboratoris de la UPC, sitúa a la universitat en el vértex de la innovació, de la investigació y del desenvolupament tecnológic. Els projectes que es desenvolupen porten la Universitat a un referent mundial al mon de les ciencies. Actualment, la UPC compte amb 215 grups de investigació molt actius.

  • 76.785.159 €       ingressos per projectes R+D+i

  • 949   nous convenis y projectes de investigació

  • 27     projectes europeus iniciats en 2008

  • 20     patents

  • 14     empreses creades i participades